Quản lý - vận hành

Các ứng dụng, dịch vụ hỗ trợ vận hành doanh nghiệp

Phần mềm quản lý và CSKH GetFly CRM
Phần mềm quản lý và CSKH GetFly CRM
KHUYẾN MÃI

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Theo dõi tương tác khách hàng của nhân viên trong doanh nghiệp đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Miễn phí & có bản trả phí
Đăng ứng dụng/ dịch vụ Dành riêng cho các nhà phát triển/cty cung cấp ứng dụng - dịch vụ thương mại điện tử.
Ứng dụng/ dịch vụ của bạn sẽ được hiển thị với hơn 500,000 nhà bán hàng trên toàn quốc.